2021-ci ilin ƏN YENİ QƏBUL TİPLİ KURİKULUM SİTUASİYA testləri-müəllif: Günel Əliyeva

2021-ci ilin ƏN YENİ QƏBUL TİPLİ KURİKULUM testləri-müəllif: Günel Əliyeva Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Metodika üzrə Qiymətləndirmə Çərçivəsinə uyğun mövzular və qəbul testlərindən seçmələr əsasında Kurikulum üzrə mütəxəssis Günel Əliyevanın tərtib etdiyi açar sözləri əsasında hazırlanmış testləri-2-ci hissə-Situasiya testləri 1.Leyla müəllim Ayselin feilin qrammatik məna […]